จากงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 17 ที่จัดให้มีขึ้น ณ อาคาร 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2548 และได้จัดให้มีการ ประกวดปลาสวยงาม ชิงแชมป์ระเทศไทย ประจำปี 2548 ที่มีปลาเข้าประกวด ถึง 7 สายพันธุ์ ประกอบด้วย ปลาหมอสีสายพันธุ์เดิม ปลาหมอสีครอสบรีด ปลาปอมปาดัวร์ ปลาเงินปลาทอง ปลากัด ปลาหางนกยูง และปลาไทย ก็ได้ผู้ชนะเลิศเจ้าของปลาแต่ละสายพันธุ์ นอกจากนั้นก็ยังมีการประกวดการตกแต่งตู้ปลาอีกด้วย
 
   
 
 
 

ผลการตัดสิน
การประกวดปลาสวยงาม ชิงแชมป์ระเทศไทย ประจำปี 2548 งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 17

ประกวดจัดตู้ปลา
ประกวดจัดตู้ปลา ประเภทอิสระ    
ชนะเลิศ ทีมสวนสุริยน        
รองอันดับ 1 โรงเรียนทิวไผ่งาม      
รองอันดับ 2 ร้านผักน้ำ      
ปลาหมอสี
ปลาหมอสีครอสบรีด : ฟลาวเวอร์ฮอร์น หัวไม่มีมาร์ค รวมทุกสายพันธุ์แท้   ปลาหมอสีครอสบรีด : ฟลาวเวอร์ฮอร์น หัวมีมาร์ค รวมทุกสายพันธุ์แท้
ชนะเลิศ ร้านราชาปลาทอง   ชนะเลิศ คุณอำนาจ วาดอักษร
รองอันดับ 1 คุณสัญหภาส ปราณรงค์   รองอันดับ 1 ร้านตั้งหลัก 9
รองอันดับ 2 -   รองอันดับ 2 คุณกีฬริน รักธรรม
ปลาหมอสี : เท็กซัสแดง   ปลาหมอสีสกุลโพคาไดโครมิส รวมทุกสายพันธุ์แท้
ชนะเลิศ คุณวีรวัฒน์ วลัยเสถียร   ชนะเลิศ คุณวีรวุฒิ บำรุงไทย
รองอันดับ 1 คุณวีรกิต เล่าสุขศรี   รองอันดับ 1 คุณชูศักดิ์ อนันต์วนากุลชัย
รองอันดับ 2 คุณทองหล่อ สุขมงคล   รองอันดับ 2 คุณวีรวุฒิ บำรุงไทย
ปลาหมอสีสกุล ออโลโนคารา รวมทุกสายพันธุ์   ปลาหมอสีจากทวีปอเมริกาใต้ รวมทุกสายพันธุ์แท้
ชนะเลิศ ตู้ที่ 68   ชนะเลิศ คุณอุทัยวรรณ อารยะวีรสิทธิ์
รองอันดับ 1 คุณอรวรรณ ภู่สีม่วง   รองอันดับ 1 คุณเกรียงศักดิ์ อารยะวีรสิทธิ์
รองอันดับ 2 คุณอรวรรณ ภู่สีม่วง   รองอันดับ 2 คุณอุทัยวรรณ อารยะวีรสิทธิ์
ปลาหมอสีสกุล โปรโตเมลัส รวมทุกสายพันธุ์   ปลาหมอสีจากทวีปอเมริกากลาง รวมทุกสายพันธุ์แท้
ชนะเลิศ คุณวีรวุฒิ บำรุงไทย   ชนะเลิศ คุณนิวัช สมบัติอภิสิทธิ์
รองอันดับ 1 คุณหฤกฎ์ พิชญางกูร   รองอันดับ 1 ณัฐพลฟาร์ม
รองอันดับ 2 คุณเกรียงศักดิ์ อารยะวีรสิทธิ์   รองอันดับ 2 คุณวีรวุฒิ บำรุงไทย
ปลาปอมปาดัวร์
ปลาปอมปาดัวร์ : Brown Discus   ปลาปอมปาดัวร์ : Red Turquoise
ชนะเลิศ คุณเกษม ฐานมงคล   ชนะเลิศ คุณสตีเฟ่น ยัง
รองอันดับ 1 คุณวรนิษฐา พูลสงวน   รองอันดับ 1 คุณฎฎิภัทร ใจเย็น
รองอันดับ 2 คุณสุรชัย ศรีวัฒนา   รองอันดับ 2 คุณฉัตร ทองปาน
ปลาปอมปาดัวร์ : Snake skin   ปลาปอมปาดัวร์ : Striped pigeon Blood
ชนะเลิศ คุณศักดิ์ดา มาบพา   ชนะเลิศ DIMOND DISCUS
รองอันดับ 1 คุณศักดิ์ดา มาบพา   รองอันดับ 1 คุณวีรชิต อิทธินนทวัน
รองอันดับ 2 คุณอาภัสสร จรุงจิตต์   รองอันดับ 2 คุณวีระ เดชเฟื่อง
ปลาปอมปาดัวร์ : San Merah   ปลาปอมปาดัวร์ : Cobolt Blue
ชนะเลิศ คุณสุภรชัย กิจสุนทร   ชนะเลิศ คุณวีระ เดชเฟื่อง
รองอันดับ 1 คุณเกษม ฐานมงคล   รองอันดับ 1 คุณธนวรรณ วรรณวิไล
รองอันดับ 2 คุณองอาจ อินทรชัย   รองอันดับ 2 คุณนิวัฒน์ สุดปลิด
ปลาปอมปาดัวร์ : Solid pigeon Blood   ปลาปอมปาดัวร์ : Open
ชนะเลิศ คุณสุรพล ลีนิรันดร   ชนะเลิศ คุณสมพงษ์ ธนโภคานนท์
รองอันดับ 1 จสอ.ธรรมนูญ พูลสงวน   รองอันดับ 1 คุณองอาจ อินทรชัย
รองอันดับ 2 คุณเกษม ฐานมงคล   รองอันดับ 2 คุณสุวรรณา กลักวงศ์
ปลาเงิน-ปลาทอง
ปลาเงิน-ปลาทอง : สิงห์ญี่ปุ่น   ปลาเงิน-ปลาทอง : สิงห์ตามิด
ชนะเลิศ n.k.farm   ชนะเลิศ คุณนะวัดสน
รองอันดับ 1 คุณอู๋ ปลาทอง   รองอันดับ 1 คุณนะวัดสน
รองอันดับ 2 คุณสุภา สุธราพนากิจ   รองอันดับ 2 คุณนก ราษร์บูรณะ
ปลาเงิน-ปลาทอง : ออรันดารวมทุกสายพันธุ์   ปลาเงิน-ปลาทอง : ริวกิ้น
ชนะเลิศ du-ad goldfish   ชนะเลิศ คุณสุทธิชัย อรรถบดีกุล
รองอันดับ 1 niavana garden   รองอันดับ 1 คุณสุทธิชัย อรรถบดีกุล
รองอันดับ 2 niavana garden   รองอันดับ 2 คุณยศ เบญจรุราวงศ์
ปลาเงิน-ปลาทอง : แบบไม่มีกระโดง   ปลาเงิน-ปลาทอง : แบบมีกระโดง
ชนะเลิศ คุณจีรวัสส์ ศรีธัญญรัตน์   ชนะเลิศ niavana garde
รองอันดับ 1 n.k.farm   รองอันดับ 1 คุณชวลิต โอโมกา
รองอันดับ 2 คุณประวิทย์   รองอันดับ 2  
ปลาไทย            
ปลาไทย : ปลากระดี่มุก   ปลาไทย : ปลาเสือพ่นน้ำ
ชนะเลิศ คุณพิบูลย์ชัย ชวนชื่น   ชนะเลิศ คุณจุมพล เดชาเพ็ชร
รองอันดับ 1 คุณนพดล พิสมัย   รองอันดับ 1 คุณเกรียงไกร ภนุรัตน์
รองอันดับ 2 คุณนพดล พิสมัย   รองอันดับ 2 คุณเกรียงไกร ภนุรัตน์
ปลาหางนกยูง            
ปลาหางนกยูง : สายพันธุ์โซลิด   ปลาหางนกยูง : สายพันธุ์ริบบอน
ชนะเลิศ pretty plasma   ชนะเลิศ เพ็ญจวรรณ ฟาร์ม
รองอันดับ 1 fresh water aquarium   รองอันดับ 1 คุณตุ้ย guppy
รองอันดับ 2 fresh water aquarium   รองอันดับ 2 พ.ต.ท.ดร.ศักดา จิตต์ระเบียบ
ปลาหางนกยูง : สายพันธุ์อัลบิโน่   ปลาหางนกยูง : สายพันธุ์โมเสคหรือชิลี
ชนะเลิศ คุณน้ำผึ้ง มั่นชั่ง   ชนะเลิศ คุณมานิตย์ นาวารัตน์
รองอันดับ 1 คุณชัยณรงค์ ธรรมกูล   รองอันดับ 1 คุณสมถวิล สุขเจริญ
รองอันดับ 2 air force farm   รองอันดับ 2 neo guppy
ปลากัด            
ปลากัด : ครีบสั้นหางเดี่ยว สีทองแดง/เคลือบเงิน มุกทอง/ทอง   ปลากัด : ครีบสั้นหางเดี่ยว สีดำ สีน้ำเงิน สีเขียว
ชนะเลิศ คุณรัตนชัย สิทธาอนันต์   ชนะเลิศ คุณชมัยพร เลิกถาวัลย์
รองอันดับ 1 คุณสัญชัย โพธิ์สว่าง   รองอันดับ 1 คุณตุ้ย guppy
รองอันดับ 2 คุณรัตนชัย สิทธาอนันต์   รองอันดับ 2 พ.ต.ท.ดร.ศักดา จิตต์ระเบียบ
ปลากัด : ครีบสั้นหางเดี่ยว สีเหลือง สีส้ม เทาอ่อน   ปลากัด : ครีบสั้นหางเดี่ยว สีแดง
ชนะเลิศ คุณธนศักดิ์ ช่างบรรจง   ชนะเลิศ คุณกุลพร กิตติกุล
รองอันดับ 1 brather cross breed   รองอันดับ 1 คุณปกรณ์ ธนาวินท์
รองอันดับ 2 kiddy pet   รองอันดับ 2 kiddy pet
ปลากัด : ครีบสั้นหางเดี่ยว สีขาว   ปลากัด : ครีบยาวหางคู่ รวมทุกประเภทสี
ชนะเลิศ คุณรัตนชัย สิทธาอนันต์   ชนะเลิศ betta zone
รองอันดับ 1 คุณกฤษดา ลี้ประสานสกุล   รองอันดับ 1 คุณธนศักดิ์ ช่างบรรจง
รองอันดับ 2 คุณสุพรรชัย   รองอันดับ 2 คุณธนา เดี่ยววนิชย์
ปลากัด : ครีบยาวหางเดี่ยว หางสามเหลี่ยม พระจันทร์ครึ่งซีก   ปลากัด : ครีบยาวหางเดี่ยว รวมทุกประเภทสี
ชนะเลิศ คุณกฤษดา ลี้ประสานสกุล   ชนะเลิศ คุณปฎิภาณ สมพันธ์
รองอันดับ 1 ชมรมปลากัดสยาม   รองอันดับ 1 คุณณัฐพล นรโชคชัย
รองอันดับ 2 คุณปฎิภาณ สมพันธ์   รองอันดับ 2 คุณจุลจิรา อำนาจวิจิตร
ปลากัด : ครีบสั้น หางคู่ รวมทุกประเภทสี   ปลากัด : ครีบสั้นหางเดี่ยว พระจันทร์ครึ่งซีก รวมทุกประเภทสี
ชนะเลิศ H 17   ชนะเลิศ นงค์ ปลากัด
รองอันดับ 1 ร้านปูปลากัด   รองอันดับ 1 คุณธนศักดิ์ ช่างบรรจง
รองอันดับ 2 คุณโชคชัย ธนาวินท์   รองอันดับ 2 คุณธนศักดิ์ ช่างบรรจง
     
 
 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com